Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/
- CPU: Intel Core i7-1255U
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
- Chuẩn Non-EVO
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (i7-1255U/

Thương hiệu Dell SKU: 230600767
avtSrc
;