Erosi G6 3F_1.jpg
Erosi G6 3F_1.jpg
- Loại case: Mid Tower
- Hỗ trợ mainboard: ATX
- Cổng USB:
- Số quạt tặng kèm: Không có
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Case máy tính EROSI G6

Thương hiệu EROSI SKU: 1809307
avtSrc
;