Hệ thống Wifi Mesh Wifi 6 TPLink Deco X60 (3-pack)
Hệ thống Wifi Mesh Wifi 6 TPLink Deco X60 (3-pack)
Hệ thống WiFi Mesh TPLink Deco X60 Wifi 6 3-pack
Hệ thống WiFi Mesh TPLink Deco X60 Wifi 6 3-pack
Hệ thống WiFi Mesh TPLink Deco X60 Wifi 6 3-pack
Hệ thống WiFi Mesh TPLink Deco X60 Wifi 6 3-pack

- Wi-Fi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps — 2,402 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz
- Công nghệ OFDMA và MU-MIMO tăng gấp bốn lần dung lượng để Kết Nối Nhiều Thiết Bị Hơn
- Tăng Cường Phủ Sóng Liền Mạch
- Độ Trễ Thấp
- Một Mạng Thống Nhất
- Bảo Mật Toàn Diện
- Ứng dụng Deco hướng dẫn  từng bước cài đặt

Xem thông tin chi tiết

Hệ thống Wifi Mesh Wifi 6 TPLink Deco X60 (3-pack)

Thương hiệu TPLINK SKU: 210400378
avtSrc
;