Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH
Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH

- Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™  
- Phát sóng Tri-Band Gigabit, 1147+2402+1733 Mbps

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị mạng/Router Wifi 6 LINKSYS VELOP MX10600-AH

Thương hiệu LINKSYS SKU: 210301206
avtSrc
;