Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH
Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH
Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH
Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH
Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH

- Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất với công nghệ OFDMA và Intelligent Mesh™  
- Phát sóng Dual-Band Gigabit 574 + 1201 Mbps

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị mạng/Router Wifi 6 LINKSYS MR7350-AH

Thương hiệu LINKSYS SKU: 210301208
avtSrc
;