Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)
Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)
Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)
Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)
Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)
  • Chuẩn kết nối:  802.11 a/b/g, WIFI 4, WIFI 5, WIFI 6
  • Số cổng kết nối: 1x USB 3.1, 1 x WAN RJ45 2.5G BaseT, 3 x LAN Gigabit
  • Tốc độ : 2.4GHz - 574Mbps / 5.0GHz - 1: 1201Mbps, 5.0GHz - 2: 4804Mbps
  • Antenna:  Trong x 6
  • Flash: 256 MB
  • RAM: 512 MB
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị mạng Mesh ASUS Zen Wifi XT8 (B-2-PK)

Thương hiệu ASUS SKU: 221100797
avtSrc
;