Router Wifi Linksys EA9300
Router Wifi Linksys EA9300
Router Wifi Linksys EA9300
Router Wifi Linksys EA9300
Router Wifi Linksys EA9300
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Ăng ten: 6x ngoài
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Router Wifi Linksys EA9300

Thương hiệu LINKSYS SKU: 1705043
avtSrc
;