Elgato 4K60 Pro_1.jpg
Elgato 4K60 Pro_1.jpg
Elgato 4K60 Pro_2.jpg
Elgato 4K60 Pro_3.jpg
Elgato 4K60 Pro_4.jpg
Elgato 4K60 Pro_5.jpg

Cấu hình yêu cầu: 
- OS: Windows 10 (64bits) 
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 10xx or better
- CPU: 6th generation Intel Core i7 CPU (i7-6xxx) / AMD Ryzen 7 (or better) 
- Khác: PCIe x4/x8/x16 slot 
 

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thiết bị streaming Elgato 4K60 Pro (up to 2160p60)

Thương hiệu Elgato SKU: 200302006
avtSrc
;