Máy chủ / Server Dell R350 4x3.5 HP/Perc: E-2324G/ 2 x 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5'' Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ HP PSU 600W/ No OS/ 4 Yrs Pro
Máy chủ / Server Dell R350 4x3.5 HP/Perc: E-2324G/ 2 x 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5'' Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ HP PSU 600W/ No OS/ 4 Yrs Pro
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ / Server Dell R350 4x3.5 HP/Perc: E-2324G/ 2 x 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5'' Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ HP PSU 600W/ No OS/ 4 Yrs Pro

Thương hiệu Dell SKU: 230305201
avtSrc
;