Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R
Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R
Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R
Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R
Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Tốc độ 2.4GHz:573.5Mbps
- Tốc độ 5.0GHz:2402Mbps
- Ăng ten: 4x ngoài
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ định tuyến / Router Wifi 6 Totolink X6000R

Thương hiệu TOTO LINK SKU: 230400164
avtSrc
;