RAM desktop Lexar LD4AS008G-B2666GSST (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (LD4AS008G-B2666GSST)
RAM desktop Lexar LD4AS008G-B2666GSST (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (LD4AS008G-B2666GSST)
RAM desktop Lexar LD4AS008G-B2666GSST (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (LD4AS008G-B2666GSST)
- Dung lượng: 1 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 2666MHz
- Cas: 22
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
RAM desktop Lexar LD4AS008G-B2666GSST (1 x 8GB) DDR4 2666MHz (LD4AS008G-B2666GSST)

Thương hiệu Lexar SKU: 220800952
avtSrc
;