Phần mềm Office Home & Business 2021 - Dùng vĩnh viễn - Dành cho 1 người, 1 thiết bị - Word, Excel, PowerPoint - Outlook (Key điện tử)
Phần mềm Office Home & Business 2021 - Dùng vĩnh viễn - Dành cho 1 người, 1 thiết bị - Word, Excel, PowerPoint - Outlook (Key điện tử)
Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM

- Key điện tử
- Mua 01 lần - dùng trọn đời bộ ứng dụng Office cơ bản 2021, dành cho 1 người, cài đặt trên 1 PC hoặc Mac, chuyển được sang máy khác.
- Bộ ứng dụng cơ bản 2021: Word, Excel, PowerPoint, Outlook cùng tính năng cộng thêm OneNote.
- Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm, danh bạ với bảo mật nâng cao.
- Bao gồm tất cả các ngôn ngữ.

Xem thông tin chi tiết

Phần mềm Office Home & Business 2021 - Dùng vĩnh viễn - Dành cho 1 người, 1 thiết bị - Word, Excel, PowerPoint - Outlook (Key điện tử)

Thương hiệu MICROSOFT SKU: 210900316
avtSrc
;