Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular
Công suất: 850W
Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Gold
Quạt: 1 x 120 mm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính SEGOTEP GM850W - 850W - 80 Plus Gold - Full Modular

Thương hiệu SEGOTEP SKU: 230300512
avtSrc
;