Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W
- Công suất: 300W
- Quạt: 1 x 120 mm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính AcBel HK400N - 400W

Thương hiệu ACBEL SKU: 1808065
avtSrc
;