PC Dell Precision 7920 Tower 42PT79D013 (Intel Xeon 4112/32GB/
PC Dell Precision 7920 Tower 42PT79D013 (Intel Xeon 4112/32GB/
PC Dell Precision 7920 Tower 42PT79D013 (Intel Xeon 4112/32GB/
PC Dell Precision 7920 Tower 42PT79D013 (Intel Xeon 4112/32GB/
- CPU: Intel Xeon 4112 (2.60 GHz - 3.00 GHz/8.25MB/4 nhân, 8 luồng)
- RAM: 2 x 16GB
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
PC Dell Precision 7920 Tower 42PT79D013 (Intel Xeon 4112/32GB/

Thương hiệu Dell SKU: 230802062
avtSrc
;