Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge T140 (42DEFT140-802) (Intel Xeon E-2224 / 8GB / 1TB 7.2K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801075
avtSrc
;