Máy chủ Server Dell PowerEdge R6525 (42DEFR6525-27)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6525 (42DEFR6525-27)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6525 (42DEFR6525-27)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6525 (42DEFR6525-27) (EPYC 7282 / 16G / 2TB 7.2K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801103
avtSrc
;