Máy chủ Server Dell PowerEdge R6515 (42DEFR6515-26)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6515 (42DEFR6515-26)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6515 (42DEFR6515-26)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge R6515 (42DEFR6515-26) (EPYC 7232P / 16G / 2TB 7.2K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801102
avtSrc
;