Máy chủ Server Dell PowerEdge R640 (42DEFR640-417)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R640 (42DEFR640-417)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R640 (42DEFR640-417)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge R640 (42DEFR640-417) (Silver 4210R / 16GB / 600GB 10K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801094
avtSrc
;