Máy chủ Server Dell PowerEdge R440 (42DEFR440-010)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R440 (42DEFR440-010)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R440 (42DEFR440-010)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R440 (42DEFR440-010)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge R440 (42DEFR440-010) (Silver 4210R / 16GB / 600GB 10K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801088
avtSrc
;