Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 (42DEFR340-810)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 (42DEFR340-810)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 (42DEFR340-810)
Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 (42DEFR340-810)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 (42DEFR340-810) (Intel Xeon E-2224 / 8GB / 600GB 10K / No OS)

Thương hiệu Dell SKU: 210801078
avtSrc
;