Máy chủ Dell R6515: AMD EPYC 7313P/ 6 x 16GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 480GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 2TB SAS ISE 12Gbps/ PERC H730P/ iDRAC9,Ent/ BC5720 DP/ DVDRW/ 2 x 550W/ No OS/ 3Yr Pro
Máy chủ Dell R6515: AMD EPYC 7313P/ 6 x 16GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 480GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 2TB SAS ISE 12Gbps/ PERC H730P/ iDRAC9,Ent/ BC5720 DP/ DVDRW/ 2 x 550W/ No OS/ 3Yr Pro
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell R6515: AMD EPYC 7313P/ 6 x 16GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 480GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 2TB SAS ISE 12Gbps/ PERC H730P/ iDRAC9,Ent/ BC5720 DP/ DVDRW/ 2 x 550W/ No OS/ 3Yr Pro

Thương hiệu Dell SKU: 230500024
avtSrc
;