Máy chủ Dell R740XD: 2 x Silver 4208/ 8 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 10 x 12TB 7.2K SAS/ 1 x 600GB 10K RPM SAS/ PERC H740P/ iDRAC9,Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 750W/ BC57412 DP 10GbE SFP+ & 5720 DP 1GbE/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Máy chủ Dell R740XD: 2 x Silver 4208/ 8 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 10 x 12TB 7.2K SAS/ 1 x 600GB 10K RPM SAS/ PERC H740P/ iDRAC9,Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 750W/ BC57412 DP 10GbE SFP+ & 5720 DP 1GbE/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell R740XD: 2 x Silver 4208/ 8 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 10 x 12TB 7.2K SAS/ 1 x 600GB 10K RPM SAS/ PERC H740P/ iDRAC9,Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 750W/ BC57412 DP 10GbE SFP+ & 5720 DP 1GbE/ No OS/ 3Yrs Pro Plus

Thương hiệu Dell SKU: 221000080
avtSrc
;