Máy chủ Dell R6525: 2 x AMD 7502/ 16 x 64GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 600GB Hard Drive SAS/ 1 x 2.4TB 10K RPM SAS/ iDRAC9,Enterprise 15G/ PERC H755/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Máy chủ Dell R6525: 2 x AMD 7502/ 16 x 64GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 600GB Hard Drive SAS/ 1 x 2.4TB 10K RPM SAS/ iDRAC9,Enterprise 15G/ PERC H755/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell R6525: 2 x AMD 7502/ 16 x 64GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 600GB Hard Drive SAS/ 1 x 2.4TB 10K RPM SAS/ iDRAC9,Enterprise 15G/ PERC H755/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus

Thương hiệu Dell SKU: 221000079
avtSrc
;