Máy chủ Dell R650xs: 2 x Silver 4309Y/ 4 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 960GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 1.2TB Hard Drive SAS/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Máy chủ Dell R650xs: 2 x Silver 4309Y/ 4 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 960GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 1.2TB Hard Drive SAS/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell R650xs: 2 x Silver 4309Y/ 4 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 2 x 960GB SSD SATA Mix Use/ 2 x 1.2TB Hard Drive SAS/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus

Thương hiệu Dell SKU: 221000082
avtSrc
;