Máy chủ Dell R650: 2 x Silver 4314/ 16 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 960GB SSD SATA/ 1 x 600GB SAS/ 1 x 1.6TB Enterprise NVMe/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Máy chủ Dell R650: 2 x Silver 4314/ 16 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 960GB SSD SATA/ 1 x 600GB SAS/ 1 x 1.6TB Enterprise NVMe/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell R650: 2 x Silver 4314/ 16 x 32GB RDIMM, 3200MT/ 1 x 960GB SSD SATA/ 1 x 600GB SAS/ 1 x 1.6TB Enterprise NVMe/ PERC H755/ iDRAC9, Enterprise/ 2 x SFP+ SR Optic 10GbE 850nm/ PSU (1+1), 800W/ BC57412 DP 10GbE SFP+/ No OS/ 3Yrs Pro Plus

Thương hiệu Dell SKU: 221000081
avtSrc
;