Máy chủ Dell PE R750 (12x3.5"): Intel Xeon Silver 4310/4 x Ram Dell 16GB 3200/2 x SSD Samsung PM893 480GB/8 x HDD Seagate 18TB SATA/Cạc Dell 10Gb 2 port/10 x Khay Dell 3.5"/2 x Khay chuyển/ DVDRW/PERC H755/ 2 x PWS 1400W/ BC5720QP 1GbE/ Rails
Máy chủ Dell PE R750 (12x3.5"): Intel Xeon Silver 4310/4 x Ram Dell 16GB 3200/2 x SSD Samsung PM893 480GB/8 x HDD Seagate 18TB SATA/Cạc Dell 10Gb 2 port/10 x Khay Dell 3.5"/2 x Khay chuyển/ DVDRW/PERC H755/ 2 x PWS 1400W/ BC5720QP 1GbE/ Rails
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy chủ Dell PE R750 (12x3.5"): Intel Xeon Silver 4310/4 x Ram Dell 16GB 3200/2 x SSD Samsung PM893 480GB/8 x HDD Seagate 18TB SATA/Cạc Dell 10Gb 2 port/10 x Khay Dell 3.5"/2 x Khay chuyển/ DVDRW/PERC H755/ 2 x PWS 1400W/ BC5720QP 1GbE/ Rails

Thương hiệu Dell SKU: 221000075
avtSrc
;