Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-1.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-1.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-2.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-3.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-4.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-5.jpg
Corsair-PBT-Double-shot-(CH-9000234-NA)-(Trắng)-6.jpg
+2
Xem thông tin chi tiết

Keycap Bàn phím Corsair PBT Double-shot (CH-9000234-NA) (Trắng)

Thương hiệu CORSAIR SKU: 1800208
avtSrc
;