Đầu ghi Hikvision DS-7216HGHI-K1 S
Đầu ghi Hikvision DS-7216HGHI-K1 S
Đầu ghi Hikvision DS-7216HGHI-K1 S
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu ghi Hikvision DS-7216HGHI-K1 (S)

Thương hiệu HIKvision SKU: 201000452
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 500.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
Khuyến mãi áp dụng khi mua đủ 1 sản phẩm, mua tối thiểu 1 sản phẩm
HSD: 30/6/2024
Áp dụng
avtSrc
;