CPU AMD Ryzen 5 3400G, with Wraith Spire cooler/ 3.7 GHz/ 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / 65W / Socket AM4 (YD3400C5FHBOX)
CPU AMD Ryzen 5 3400G, with Wraith Spire cooler/ 3.7 GHz/ 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / 65W / Socket AM4 (YD3400C5FHBOX)
CPU AMD Ryzen 5 3400G, with Wraith Spire cooler/ 3.7 GHz/ 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / 65W / Socket AM4 (YD3400C5FHBOX)
- Socket: AM4, AMD Ryzen thế hệ thứ 3
- Tốc độ: 3.7GHz - 4.2GHz (4 nhân, 8 luồng)
- Bộ nhớ đệm: 4MB
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
CPU AMD Ryzen 5 3400G, with Wraith Spire cooler/ 3.7 GHz/ 6MB / 4 cores 8 threads / Radeon Vega 11 / 65W / Socket AM4 (YD3400C5FHBOX)

Thương hiệu AMD SKU: 220800030
avtSrc
;