Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)

- Khoảng cách kết nối tối đa: 10m
- Hệ điều hành tương thích: Windows XP/Vista/7/8/10 - Mac OS - Chrome OS

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Chuột máy tính Akko Hamster - MOMO (Hồng)

Thương hiệu AKKO SKU: 200301580
avtSrc
;