Chuột gaming Asus WT720-1A
Chuột gaming Asus WT720-1A

- Độ phân giải (CPI/DPI) 1600DPI
- Dạng cảm biến Optical

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Chuột gaming Asus WT720-1A

Thương hiệu ASUS SKU: 1701673
Màu sắc: Xám
Xám
avtSrc
;