Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)
+1
- Độ phân giải: đến Ultra HD 5K (5 chế độ điều chỉnh: 1000/2000/3000/4000/5000) - Thời gian phản hồi: 0.2ms- nhanh nhất thế giới, 1.000Hz/giây- Điều chỉnh 5 chế độ ánh sáng RGB khác nhau- 6 mode sniper, 5 mode vũ khí, 4 chế độ chọn Core cho uy lực vũ khí - Đế kim loại: Metal X'Glide Armor Boot, cọ xát > 300Km
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Chuột máy tính A4TECH P81 (Đen)

Thương hiệu A4 TECH SKU: 1701610
Màu sắc: Đen
Đen
avtSrc
;