Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
- Chip đồ họa: GeForce RTX 4060Ti
- Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (128-bit)
- - 2550 MHz (Reference card: 2535 MHz)
- Nguồn phụ: 1 x 8-pin
Xem thông tin chi tiết

Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G 8GB GDDR6 (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

Thương hiệu GIGABYTE SKU: 230501529
avtSrc
;