RAM desktop Lexar LD4BU008G-R3200GDXG (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (LD4BU008G-R3200GDXG)
RAM desktop Lexar LD4BU008G-R3200GDXG (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (LD4BU008G-R3200GDXG)
RAM desktop Lexar LD4BU008G-R3200GDXG (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (LD4BU008G-R3200GDXG)
RAM desktop Lexar LD4BU008G-R3200GDXG (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (LD4BU008G-R3200GDXG)
- Dung lượng: 2 x 8GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 3200MHz
- Cas: 16
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
RAM desktop Lexar LD4BU008G-R3200GDXG (2 x 8GB) DDR4 3200MHz (LD4BU008G-R3200GDXG)

Thương hiệu Lexar SKU: 221002073
avtSrc
;