RAM desktop CORSAIR CMT64GX5M2B5600C40 (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (CMT64GX5M2B5600C40)
RAM desktop CORSAIR CMT64GX5M2B5600C40 (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (CMT64GX5M2B5600C40)
RAM desktop CORSAIR CMT64GX5M2B5600C40 (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (CMT64GX5M2B5600C40)
RAM desktop CORSAIR CMT64GX5M2B5600C40 (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (CMT64GX5M2B5600C40)
- Dung lượng: 2 x 32GB
- Thế hệ: DDR5
- Bus: 5600MHz
- Cas: 40
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
RAM desktop CORSAIR CMT64GX5M2B5600C40 (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (CMT64GX5M2B5600C40)

Thương hiệu CORSAIR SKU: 230201379
avtSrc
;