RAM desktop GIGABYTE DESIGNARE Memory (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (GP-DSG64G32)
RAM desktop GIGABYTE DESIGNARE Memory (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (GP-DSG64G32)
RAM desktop GIGABYTE DESIGNARE Memory (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (GP-DSG64G32)
RAM desktop GIGABYTE DESIGNARE Memory (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (GP-DSG64G32)
- Dung lượng: 2 x 32GB
- Thế hệ: DDR4
- Bus: 3200MHz
- Cas: 16
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
RAM desktop GIGABYTE DESIGNARE Memory (2 x 32GB) DDR4 3200MHz (GP-DSG64G32)

Thương hiệu GIGABYTE SKU: 200500325
avtSrc
;