AKKO CS Switch - Jelly Blue (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Blue (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Blue (45 switch)
AKKO CS Switch - Jelly Blue (45 switch)
  • Type: Tactile, 3 pin
  • Actuation Force: 40gf ± 5gf
  • Total Travel: 4.0 ± 0.3mm
  • Pre-Travel: 2.0 ± 0.3mm
  • Tactile Position: 0.3 ± 0.2mm
  • Tactile Force: 60gf ±5gf
  • Jelly Blue sở hữu công nghệ độc quyền dual tactile bump
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Công tắc bàn phím Akko CS Switch - Jelly Blue (45 switch)

Thương hiệu AKKO SKU: 220201832
avtSrc
;